EPOK MV sisekergejõustikus 17.02.18

Edastame infot, registreerimine ühingu kaudu ja osalustasu 5 eurot palume üle kanda ühingu arveldusarvele hiljemalt 7.02.2018.

EESTI PARALÜMPIAKOMITEE MEISTRIVÕISTLUSED SISEKERGEJÕUSTIKUS VÕISTLUSTE JUHEND Loe edasi siit (LINK) .
2018. aasta Eesti Paralümpiakomitee meistrivõistlused sisekergejõustikus korraldab Eesti Paralümpiakomitee, võistluste peakorraldaja on Kaido Tiislär.
Võistlused toimuvad laupäeval, 17.veebruaril 2018.a. algusega kell 09.20 Tallinna spordihallis, Herne 30, Tallinn. Võistluste mandaatkomisjon töötab kell 09.00 kuni 09.20. 2.3. Võistluste algus on kell 9.20, võistluste lõpp kell 13.30. EELREGISTREERIMINE JA OSAVÕTU NÕUDED
Võistlustel osalemiseks tuleb spordiklubil teha vormikohane ülesandmine e- kirja teel aadressile info@paralympic.ee hiljemalt 08.veebruariks.
Sportlasi, keda õigeaegselt ning vormikohaselt üles ei anta, võistlema ei lubata.
Juhul, kui sportlane ei kuulu ühegi klubi koosseisu, võib ülesandmise teha sportlane ise, mille järel vaadatakse üle ning kinnitatakse ülesandmine sportlase spordialaliidu poolt. Võistlustel mitteosalemisest peab sportlane või tema esindaja teatama korraldajale hiljemalt 1 päev enne võistluste päeva. Võistluse osavõtumaks on 5€, mis peab olema laekunud Eesti Paralümpiakomitee kontole.
OSALEJAD - Osaleda võivad kõik liikumis-, nägemis-, kuulmis- ning intellektipuudega inimesed.  Võistlejatel on õigus osaleda kolmel põhialal, mis tuleb ära märkida registreerimislehel „X“-ga. Osavõtu võimalus rohkematest aladest sõltub osalejate arvust ja antakse teada 15.veebruariks 2018.a. Lisaalad palume registreerimislehel märgistada „LA“.
OSALEJATE KLASSID NB! IPC koosseisu kuuluvad liikumis-, nägemis- ja intellektipuudega sportlased, Eestis ka kuulmispuudega sportlased. LIIKUMISPUUDEGA sportlased (EIL klassid) 1. Väljakualade klassid F1- F6 (mehed ja naised) 2. Rajaalade klassid T1- T4 (mehed ja naised).

Meeldetuletus! Tallinna Invaspordiühingu konto on: liikmemaksud ja osalustasude arve EE212200221002100596 Swedbank, Tallinna Invaspordiühing, selgitusel märkige kindlasti oma nimi ja võistluse kuupäev.
Liikmemaksu 7 eurot saab tasuda ka samale kontole, selgituseks oma nimi ja 2018 liikmemaks.

EIL MV novuses 11.02.18 Valtus

On aeg hakkata osalema EIL MV-des. Esimene võistlus on nüüd tulemas Valtus. Registreerimine ja omaosaluse tasumine on ikka meie ühingu kaudu. Ootame teie registreerimist ja osalustasu 5 euro laekumist hiljemalt 3.veebruariks 2018.  Auto kütusetsekke, palun toimetada minule peale võistluse toimumist nädala jooksul, peale seda koostame transpordiaruande  Eesti Invaspordi Liidule.

Tuletan meelde ühingu konto on: liikmemaksud ja osalustasude arve  EE212200221002100596 Swedbank, Tallinna Invaspordiühing, selgitusel märkige kindlasti oma nimi ja võistluse kuupäev.
Liikmemaksu 7 eurot saab tasuda ka samale kontole, selgituseks oma nimi ja 2018 liikmemaks.

Võistluste osavõtumaks on 5 eurot, mis tagab ka lõunase toitlustuse.
Kohapeal on osavõtutasu 8 eurot. Edasi loe juhendist (siit).


EESTI INVASPORDI LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED Rahvusvahelises KOROONAS ehk NOVUSES
istlused toimuvad 11.veebruaril 2018 Valtu Spordimajas, Kaerepere küla, Saare 11.
Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kell 09.30-10.00.
Võistluste algus kell 10.20. Hoones on olemas invatualett ja osalustasu sees on toitlustamine.
Mängijatel on lubatud kasutada reeglitele vastavat isiklikku kii’d ja löögiketast.
Peakohtunikul on õigus kontrollida mängija varustuse vastavust nõuetele.
Võistlus toimub rahvusvahelise alaliidu FINSO reitinguturniirina, Euroopa 2018. aasta karikasarja I etapp; osalevad ka Läti ja Vene mängijad.
Eesti meistrite selgitamine on ühisest tulemuste paremusjärjestusest.
Võisteldakse individuaalselt klassides A ja B.
Klass A Mängijad, kes saavad mängida seistes.
Klass B Mängijad, kes saavad mängida ainult istudes (ratastoolis).Tunniplaan 2018

Tallinna Invaspordiühingu invaspordikooli tunniplaan:

Alates 7.01 - 10.06.2018 toimuvad ujumistreeningud pearaha alusel järgmistel aegadel:
  • TISÜ3 kell 9.00 -10.00, I rada
  • TISÜ2 kell 9.00- 10.00, II rada
  • TISÜ1 kell 10.00 -11.00, I ja II rada
Treener Larisa Dobretsova, Arctic Sport Club, Ehitajate tee114B.
Lisaks toimub malering iga laupäev kella 12, juhendaja Ilmar Lilleorg
Sporditreeningute eelduseks on liikmemaksu tasumine ühingu arveldusarvele. Liikmemaks on 7 eurot aastas. Spordikoolile eraldab pearaha Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Invaspordikooli treeningutes saavad osaleda liikumispuudega isikud, kes on Tallinna Invapsordiühingu liikmed ja kelle on määranud treeningrühma spordikooli direktor Rita Goruskina.

Pearaha makstakse isikutele, kes on Tallinna linna elanikeregistrisse kantud  liikumispuudega elanikud, kellele on määratud 40% töövõimetuspension või on osaline või puuduv töövõime ning kes on kinnitanud oma pearaha taotluse 30.11.2017.a. eesti.ee portaali vahendusel.
Treeningutes osaleja kinnitab vastutab ise oma võimalike terviseriskide eest.  
Eakatele, sh vanaduspensioni saajatele, Tallinna linnas sporditegevuse pearaha ei eraldata. 

Lisa informatsiooni saamiseks palume pöörduda: 
Tallinna Invaspordiühingusse, Endla 59 - 106, 10615 Tallinn.
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel.
Rita Goruskina, juhatuse esimees
tel 5548505,
e-mail ritasport@hot.ee

Huvitegevused Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses 2018. aastal

TEGEVUSKESKUSES PAKUTAVAD HUVI-JA SPORDITEGEVUSED 2018
 
MEISTERDAMISRING ESMASPÄEVITI KELL 11:00 – 13:00
Käeline tegevus on meeldiv ja närve rahustav tegevus. Sobib igas vanuses inimestele, ei pea kunstnik olema. Kõik saavad hakkama, tulge!
  
FLYGROSSING LIIKUMISPUUDEGA NOORTELE ESMASPÄEVAL KELL 13:00 - 17:00
Kontaktisik Tiina Gross, tel 50 72 022; Tasuline.
  
VIIPEKEELE KOHVIK  KAKS X KUUS TEISIPÄEVAL KELL 17:30 - 19:00
(9. ja 23.01; 6. ja 20.02; 6. ja 20.03; 3. ja 17.04; 8. ja 22.05) Oled Sa mõelnud, et tahaksid suhelda sellises eesti keeles, mida vestlevad vähesed või oled Sa mõelnud, et tahaksid õpetada oma keeles vestlema inimesi, kes igapäevaselt viipekeelt ei kasuta oma põhisuhtlus keelena? Siis see ürituste sari on mõeldud just Sulle! Püüame kokku tuua inimesed, kes vestlevad eesti viipekeeles ja need, kes sooviksid oma eesti keelt laiendada viisil, et oskaksid ka viibelda.  Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon kutsub teid regulaarsetesse keelekohvikutesse, kus saame mängida, kohvi juua ja õppida vestlema eesti viipekeeles. Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon kutsub teid regulaarsetesse keelekohvikutesse, kus saame mängida, kohvi juua ja õppida vestlema eesti viipekeeles.
 
INGLISE KEELE VESTLUSGRUPP TEISIPÄEVAL KELL 16:00 – 17:00
Vestlusringide eesmärgiks on arendada rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.
 
KUNDALINI JOOGA TEISIPÄEVAL KELL 17:30 – 19:00
Kaasa palume võtta joogivee ja pleedi/teki keha kinni katmiseks. Riietus mugav, võimlemismatid on kohapeal olemas. Jooga õpetaja Kristel Paimla/Manavjeet Kaur. Osalustasu on 5 eurot kord.                    
 
AKTIIVNE KOLMAPÄEV KELL 14:00 – 15:00
TPIK välisvabatahtlik Martin Boado Carro hakkab Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses korraldama aktiivseid kolmapäevi. Tule ja treeni oma aju või keha!
Igal korral on valikus erinev tegevus, näiteks male, kabe, lauatennis, koroona jne.
 
MÄLUTREENING KAKS X KUUS KOLMAPÄEVAL KELL 15:00 - 16:00
(10. ja 24.01; 7. ja 21.02; 7. ja 21.03; 4. ja 18.04; 2. ja 16.05) Mälutreeningut juhendab Reet Trei. Osalustasu 1 euro. Mis siis on mälutreening? Mälutreeningu juurde kuuluvad virgutusharjutused ja erinevate ülesannete lahendamine, mälutreening arendab meid, kinnitab, et ka eakad suudavad õppida, meenutada ja mäletada uusi teadmisi. Mälutreening õpetab,milliseid tehnikaid saab mälu parandamiseks igapäevases elus kasutada. Praktikas, ehk igapäevases elus, on erinevatest mnemotehnilistest võtetest kasu nii eakatele kui ka noorematele inimestele. 
LAUATENNISE TRENN NELJAPÄEVAL KELL 13:00 - 15:00 (alates 11.01)
Juhendaja Rein Järve. Osalemine tasuta ning kaasa tuleb võtta vahetusjalanõud.
  
HISPAANIA KEELE VESTLUSGRUPP NELJAPÄEVAL KELL 16:00 – 17:00
Vestlusringide eesmärgiks on arendada rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.
  
BAILATINO, SELTSKONNATANTS NELJAPÄEVAL KELL 17:45 – 18:45
Ühe tunni ajal käsitletakse 1-7 tantsu: cha cha, samba, merenque, salsa, jive ja mambo, jne.
Juhendaja Airi Juur; eelregistreerimine tel: 51 18 776. Tasuta.
  
JOOGATUND „SELG SINU TUGISÜSTEEM“ NELJAPÄEVAL KELL 17:30 - 18:45
Jooga õpetaja Marve Allik Täpsem info ja tundidesse registreerimine:  marve.allik@gmail.com ; tel 5392 6136 Joogatunnid põhinevad inimese olemust terviklikult käsitleval kriya jooga õpetusel ja harjutustel, samuti tsooniteraapia e refleksoloogia teoorial ja praktiseerimise kogemustel. Oodatud on kõik, eelnev jooga-kogemus ei ole vajalik. Harjutuste erinevaid variante saab kohandada vastavalt sinu keha ja selja seisukorrale.
Osalustasuüks tund 8 eurot (TPIK liikmetele 5 eurot); 1 kuu ettemaksuna: 25 või 30 eurot olenevalt kuu pikkusest (TPIK liikmetele 16 või 20 eurot)
  
MALESÕPRADE ESMASPÄEVAD KELL 11:00 – 14:00 
Igal esmaspäeval on võimalus meie majas malet mängida. Võta sõber kaasa ja tule mängima!
  
MALE LAUPÄEVAD KELL 12:00 – 15:00
Juhendaja Ilmar Lilleorg. Kontaktisik: Rita Gorushkina; eelregistreerimine tel: 55 48 505 või e-post: ritasport@hot.ee 
 
KOGEMUSNÕUSTAMINE PUUETEGA LASTE VANEMATELE
Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist. Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles.
Teenus on puudega lapse vanemale tasuta. Kontaktisik Külli Urb; e-post: kogemus@tallinnakoda.ee  või telefonil: 55 672 585
 
 1X KUUS TOIMUVAD INFOTUNNID JÄRGMISTEL ÜHINGUTEL:
 
Tallinna Parkinsonihaiguse Selts - kuu teisel teisipäeval (september – mai) kl 11:00; esimees Eero Kaalep – tel 53 448050; e-post: ekaalep@hot.ee
 
Sclerosis Multipleksi Tallinna Ühing - kuu viimasel neljapäeval (september – mai) kl 12:00 (va detsembris); kontaktisik: Piret-Karin Sula; tel 5077411;                           
 
Nõmme Vaegkuuljate Selts - kuu viimane kolmapäev (september – mai) kl 14:00; esimees: Rein Järve; e-post: reinjarve@hot.ee
 
Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühing - kuu kolmas neljapäev (september – mai) kl 11:00; kontaktisik: Elvi Lageda; Tel 52 26811; e-post: elvi.lageda@mail.ee
 
Tallinna Reumaühendus - kuu viimane teisipäev (va detsember, juuni, juuli, august) kl 16:00; kontaktisik: Külly Halenius; tel 5250943; e-post: kyllikikas@hot.ee