Infoleht Abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil

Edastame infot. Head liikmed, 
edastame teile EPIKoja ettepanekul SoM-i poolt koostatud infolehe: Abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil. Antud infolehel on kirjas juhised, mida taotleja saab ise ära teha, et töövõime hindamise protsess ei võtaks ettenähtust kauem aega seoses puudulike andmetega tervise infosüsteemis. Samuti saate seda infot jagada ka oma arstiga, kui olete pöördumas tema poole enne töövõime hindamise taotluse esitamist. Info on leitav ka EPIKoja veebilehelt: 
Palun julgelt levitada antud infolehte oma võrgustikus ja infokanalites.
 
Tervitades Tauno Asuja, EPIKoda
 

Üldkoosolek valis juhatuse

Tallina Invaspordiühingu üldkoosolek, mis toimus 09.06.2017, otsustas tagasi valida tagasi juhatuse liikmed 3 aastaks. Juhatuse liikmed on Rita Goruskina, Sulev Kuuskmäe ja Peeter Mägi. Volitused kehtivad kuni 30.06.2020.
Revisjonikomisjoni liikmeteks Vjatseslav Kostromin ja Ruslan Makarenkov.
Tallinna Invaspordiühingu spordikooli hoolekogu liikmed on Peeter Mägi, Arko Vool, Sulev Kuuskmäe, Tiia Tiik ja Ruslan Makarenkov.
 
Teateid:
  • I poolaasta hooaja lõpp on 11.06.2017 ja II poolaasta treeningute algus on 27.08.2017.
  • Tasuta asjade turg on Edla 59 hoovis 13.06-14.06.2017.
  • Käsmu laager on 13.06-15.06.2017 ja registreerimine on lõppenud. Ühingust osaleb 4 inimest.
  • Elva spordilaager toimub 18.07-21.07.2017. Eelinfo on edastatud e-maili teel.
  • Sügisel jätkame taas teeõhtutega ja otsime esinejaid.
  • Rita Goruskina on tasuta suvepuhkusel 10.06-8.08.2017. Suhtleb e-mailide või telefoni teel. 
  • Fuajees on ürituste kalender ja sealt saab teada millal see infopäev toimub. Pärast koosolekut täpsustame. Tegevuskeskuse telefon on 6564048 ja sinna võib helistada, et infot küsida. Juulis on tegevuskeskuses kollektiivpuhkus. Rohkem infot maja tegevuse kohta leiab ka www.tallinnakoda.ee .
 Ilusat suve!
 


 

Täpsusorienteerumise võistlus 8.07.17

Edastame infot.

Eesti esimene täpsusorienteerumise püsiraja võistlus 8.juulil

Oled oodatud Eesti esimese täpsusorienteerumise püsiraja võistlusele ja maailma esimese täpsusorienteerumise nutirakenduse testimisele 08.juuli 2017 kell 15-17  
Aeg: Laupäeval, 8. juulil 2017. Startida saab kl. 15.00 – 17.00
Asukoht: Puhta vee teemapark
Aadress: Metsamõisa, Järsi küla, Lääne-Virumaa.
Võistluskoha GPS koordinaadid: 59,0562 26,0099
Võistlusklassid: avatud klass ja paraolümpia klass.
Avatud klassis võivad osaleda kõik soovijad, sõltumata soost ja vanusest.
Paraolümpia klassis võivad osaleda püsiva ja olulise liikumispuudega inimesed.
Raja pikkus: Läbitava tee pikkus on ca 1,3 km.
Rajameister: Lauri Leppik
Juhend:  VAATA SIIT!
Kaart: VAATA SIIT!
Registreerimine: Võistlusest osavõtuks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt esmaspäevaks 3. juuliks 2017. Registreerida saab e-postiga taokrogain@gmail.com, teatades võistleja nime ja võistlusklassi ning kas võistlejal on nutitelefon või soovitakse vastused märkida kontrollkaardile. Osavõtutasu ei ole.
Autasustamine: Mõlema võistlusklassi kolme paremat autasustatakse esemelise auhinnaga. 
 
Kohtumiseni võistlustel,
Priit Adler
MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt
priit@okokratt.ee+372 5132149
SKYPE: priadler

Puudega inimeste sõidusoodustuse kord

SKA: Infoks: Puudega inimeste sõidusoodustuse kord
Head transpordiettevõtted, head liidud!
Viimastel kuudel on sagenenud Sotsiaalkindlustusametisse laekuvad pöördumised puudega inimeste sõidusoodustuse korra kohta. Meie poole on pöördunud inimesed, kellel on õigus tasuta sõidule (nt nägemispuudega inimesed), kuid mingil põhjusel on nad sellest ilma jäetud – pole piletit müüdud, on bussist maha tõstetud.
Sotsiaalkindlustusamet juhib reisijate veoga tegelevate ettevõtete tähelepanu sellele, et ühistranspordi seaduse järgi võivad riigisisestel liinidel tasuta sõita lisaks eelkooliealistele lastele ka puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.
Tasuta sõiduõigust saab puudega inimene tõendada kolme erineval viisil – pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Tõenditega koos tuleb esitada isikut tõendav dokument.
·         Pensionitunnistus – tunnistusele on märgitud isiku puude raskusaste ja selle kehtivuse aeg, mis on kinnitatud allkirja ja pitsatiga.
·         Puudega isiku kaart – plastikust kahevärviline (oranž, kollane) kaart, millega saab saad tõendada oma puude raskusastet ja õigust tasuta sõidule.
·         Sotsiaalkindlustusameti tõend – tõendile on märgitud isiku puude raskusaste ja puude liik (nt nägemispuue) ja selle kehtivuse aeg. Tõend on allkirjastatud, ilma pitsatita.
Lisaks ühistranspordiseadusest tulenevale tasuta sõidu õigusele võib kohalik omavalitsus rakendada puuetega inimestele täiendavaid sõidusoodustusi. Puuetega inimeste õigusi tõendavad ka sel juhul ülal kirjeldatud dokumendid. 

Lugupidamisega ning küsimuste korral,                  
Merlin Murumets
Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna juht
6208 379
Kaili Uusmaa
Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht
6408192, 5087370