Kutse Tallinna lahtistele meistrivõistlustele ujumisel 5 05 12

TALLINNA 2012.A. LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISE MITMEVÕISTLUSES PUUETEGA INIMESTELE 05.05.2012.a. Soojendus: kell 9.00 Start: kell 9.30
Koht: Nõmme ujula - Vabaduse pst 156 Tallinn 10911. Osalejad: Osaleda saavad sportlased, kes kuuluvad võistlusklassidesse S1-S15 ja AB (puudega ujujad, kes ei klassifitseeru klassidesse S1-S15)
Vanuseklassid: Neiud (T) ja noormehed (P) - 1996.a. sündinud ja nooremad, naised (N) ja mehed (M) - 1995.a. sündinud ja vanemad
Võistlusdistantsid: Mitmevõistlus:
25 m vab LAHTINE RADA, neiud ja noormehed
50 m vab LAHTINE RADA, naised ja mehed
25 m rin LAHTINE RADA, neiud ja noormehed
50 m rin LAHTINE RADA, naised ja mehed
25 m vab abivahendiga ja vähese ujumisoskusega LAHTINE RADA, neiud ja noormehed
25 m delf LAHTINE RADA, neiud ja noormehed
50 m delf LAHTINE RADA, naised ja mehed
25 m sel LAHTINE RADA, neiud ja noormehed
50 m sel LAHTINE RADA, naised ja mehed
Tallinna meistrid ujumise mitmevõistluses selgitatakse nii täiskasvanute kui ka noorte arvestuses kolme ala kokkuvõttes.

Osalemistasu: Võistlusel osalemise tasu on 5 € sportlase kohta ja palume see üle kanda Tallinna Invaspordiühingu arveldusarnele nr 221002100596 Swedbanki. hiljemalt 27.04.2012.a. Osalemistasu õigeaegsel mittelaekumisel kaotab võistleja õiguse võistlusel osaleda. 

Autasustamine: Kõiki võistlejaid autasustatakse diplomiga, mitmevõistluse kolme paremat Tallinna meistri medaliga ja mälestusesemega. Registreerimine: Registreerimise viimane kuupäev on 29.04.2012.a. Hilisemaid registreerimisi ei arvestata. Registreerida kirjalikult aadressil Tina 10-4 Tallinn, 10126 või e-mailil skmeduus@gmail.com Lisainfo tel nr 51 43 006 Õnne Pollisinski