esmaspäev, 31. august 2020

Abitaja - tasuta suhtlemisteenus eakatele, üksikutele ja erivajadustega inimestele

 PRESSITEADE

27.08.2020
Surts Koolitus OÜ
Uus nõustamis- ja suhtlemisteenus leevendab eakate ja erivajadustega inimeste suhtlemisprobleeme

Abitaja on uus telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele, mis viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini kaasatud ühiskonda.

Projekti eestvedaja Sirli Haaviku sõnul on Abitaja erivajadustega inimestele, eakatele ja hooldatavatele nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks loodud telefonipõhine info-, nõustamis- ja suhtluskanal. Teenus sisaldab nõustamist erinevates elukorraldust puudutavates küsimustes. Lisaks pakutakse suhtlemisteenust, mis võimaldab üksindust tundvatel erivajadustega inimestel omavahel suhelda või temaatilises konverentsikõnes osaleda. Soovi korral leitakse abivajajatele vabatahtlik, kellega iganädalaselt vestelda ning temast saab abivajajale n-ö telefonisõber. „Tegu on Eestis täiesti uue teenusega. Üksildusele ja sellest johtuvale hoolduskoormusele on Eestis vähe tähelepanu pööratud – olukorda on küll uuritud, kuid samme selle leevendamiseks on astutud vähe. Usume, et Abitaja aitab seda lünka täita,“ märkis Haavik.

Abitaja tegemistesse saab panustada liitudes teenusega, kas abivajaja või vabatahtliku rollis. Eakas üksik või erivajadusega inimene, kes vajab rohkem suhtlemisvõimalusi, saab end registreerida Abitaja kodulehel www.abitaja.ee/abivajaja<http://www.abitaja.ee/abivajaja>. Samas on võimalik täita ka vabatahtliku vorm www.abitaja.ee/vabatahtlik<http://www.abitaja.ee/vabatahtlik> . Oma abivajadusest või soovist aidata võib märku anda ka helistades telefoninumbril 6500 650, kus spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustajad registreerivad ja töötavad läbi taotlused ning valivad sobiva vestluspartneri, kellele on teostatud ka vastav taustakontroll. Seejärel antakse teada, millal ja kellega esimene kõne toimub. Lepitud ajal helistab vabatahtlik abivajajale ja pärast kõne lepitakse kokku uus vestlusaeg.
Esmaspäevast reedeni kl 9.00-17.00 vastavad nõustajad telefoninumbril 6500 650 ka muudele elukorralduslikele küsimustele. Tasuta teenus töötab nii eesti- kui ka vene keeles. Rohkem infot: www.abitaja.ee<http://www.abitaja.ee/>

Abitajat rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond (ESF) projekti "Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine”, projekti number 2014-2020.2.02.19-0274 raames. Projektiga käivitatakse hooldatavatele nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks telefonipõhine info-, nõustamis- ja suhtluskanal, mis vähendab hooldajate hoolduskoormust ja suurendab nende tööturul osalemise võimalusi. Projekti viib ellu Surts Koolitus OÜ koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Hiiumaa vallaga.
[https://lh3.googleusercontent.com/cFFEZX5yEIIqXklGEjt5Tlj7A-pSSXFNDj_8Ww...]
Lisainfo: Sirli Haavik; sirli.haavik@surtskoolitus.ee <mailto:sirli.haavik@surtskoolitus.ee > , telefon 56 909 217

KRISTIINE OPEN 2020 kiirmales 12. septembril kell 11:00 Endla 59 Tallinn

 Edastame infot.

KRISTIINE OPEN 2020 kiirmales


 ****  VÕISTLUSTE KORRALDAJA: Võistluse korraldab Tallinna Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös Tallinna Maleklubiga. Võistluse korraldust toetavad sponsorid. 

  ***  AEG JA KOHT:  Võistlus toimub 12. septembril 2020. aastal algusega kell 11.00 Tallinnas, Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis (Endla 59, Tallinn). Võistlejate nimeline registreerimine eelregistreerimise alusel võistluspaigas kuni kell 10.30.


 ***   OSAVÕTJAD: Turniiril võivad osaleda kõik soovijad (noored, seeniorid, tegevmaletajad, harrastajad, jne), kes on eelnevalt registreerunud hiljemalt 9. septembriks. Kuna korraldajad saavad võistlema lubada kuni 100 osalejat, siis suurema arvu soovijate korral lubatakse mängima varem registreerunud malehuvilised. 


***  Eelregistreerimine võistlustele toimub EML-i veebipõhises kalenderplaanis kuni 09.09.2019 kell 23:59 http://www.maleliit.ee/kalender ;

Info telefonil Hendrik Olde 5142615 ja Maret Truusalu 6 457 120 (Kultuuri-ja sporditöö peaspetsialist) ja e-posti aadressil: tallinnamaleklubi@gmail.com ;


Võistlus on osavõtumaksuta.

Täpne info vaata : http://www.maleliit.ee/kalender/index.php?a=1-645 

Puuetega inimeste päevad 3.-5.sept "Toetades iseseisvust"

 Edastame infot.

Head  sõbrad,

Olete oodatud!

Lugupidamisega
Mari Levo
TPIK tegevjuht
5256560

PRESSITEADE 31.08.2020

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puuetega inimesi, kroonilisi haigeid, nende lähedasi, sõpru, abilstajaid puuetega inimeste päevadele " Toetades iseseisvust" 3.-5.septembril oma tegevuskeskusesse Endla tn 59 Tallinnas
3.septembril keskendutakse kuulmis-ja nägemisvaegusega inimestele, puuete eripärale, ligipääsetavusele, haridusele, huvitegevusele. Lisaks pakuvad oma tooteid ja teenuseid nii ühingud kui abivahendite pakkujad. Pimemassööride massaaziseansse saab kogeda mitme tunni vältel. Kuulmis-ja nägemispuudega inimeste päev algab 3.septembril kell 13 ja lõpeb 19.
4.september on pühendatud kroonilistele haigustele ja vaimsele tervisele. Infotunnid ja nõustamised algavad kell 13. Keskendutakse vaimse tervise probleemile, autismispektri häiretele nii lastel kui täiskasvanutel, insuldile ja sellest taasumisele, diabeedile, parkinsoni haigusele, luu-ja liigesehaigustele. Sel päeval tutvustatakse abi-ja teraapiakoerte kasutamise võimalusi, saab sõita koos vaegnägijaga tandemrattaga, proovida lauatennist ning piljardit ja muudki, tutvustatakse sotsiaaltranspordi vahendeid ja - võimalusi. Tegevusi, infotunde ning töötubasid saab kogeda kella 19 ni.
Laupäev, 5.september, pakub informatsiooni ja tegevusi liikumispuudega inimestele. Liikumispuude eripära tutvustavad ja selgitavad liikumispuudega inimeste kaasakiskuvad lood iseseisvumisest, eluruumide kohandamisest, isikliku abistaja kasutamisest ja muustki. Lisaks tutvustatakse Tallinnas pakutavaid võimalusi kultuuri, spordi ja vabaaja tegevusteks.
Liikumispuudega inimeste päev 5.septembril algab kell 11 ja kestab 16 ni
Informatsiooni jagame www.tallinnakoda.ee ja FB lehel.

Puuetega inimeste nädal 3.-5.SEPTEMBER 2020 „ TOETADES ISESEISVUST “

TPIK Tegevuskeskuses, Endla 59 Tallinnas

 

3.SEPTEMBER

VAEGKUULJATE- ja VAEGNÄGIJATE PÄEV

13.00.- 19.00.

13.00. – 14.00. Tallinna linna poolt pakutavad toetavad teenused vaegkuuljatele ja vaegnägijatele (TSTA)/saal

14.00.-15.00. Kaasaegne haridus vaegkuuljatele ja kurtidele ning vaegnägijatele Tallinnas  Tugisüsteem (Heleni kool, E.Korp)/saal

14.00.- 15.00. Pimemassööride õpituba (Pimemasööride ühing, J.Järva)/võimlemisruum 205

15.00.-15.40. Ligipääsetav Tallinn vaegnägijatele ja vaegkuuljatele (A.Räpp,PPÜ)/klubiruum

15.00.- 19.00. Põhja Eesti Pimedate Ühingu võimalused infovahetuseks, tööks ja huvitegevusteks (L.Lokke, P. Kasepalu)/klubiruum

15.45.- 16.45. IT ajastu võimalused vaegnägijatele. Kuidas muuta oma elu lihtsamaks ja huvitavamaks (J.Rosin)/saal

16.00.- 17.00. Vaegkuulja eripära. Abivahendite ja tehniliste võimaluste kasutamine. Võimalused Tallinnas/ R.Järve, Nõmme Vaegkuuljate Selts

16.00.- 17.00. Kinesteetika õppetuba. Abivajaja aitamine liikumises ja igapäevaelus. (K.Pugatsev, J.Siitonen Eesti – Soome)/õppeklass 209

17.00.- 18.00. Pimemassööride õpituba ja seansid abivajajatele (Pimemassööride ühing, J.Järva)/võimlemisruum 205

18.00.- 19.00. Pimemassööride seansid abivajajatele (Pimemassööride ühing, J.Järva)/võimlemisklass 205

13.00.- 18.00. Puuetega inimeste nõustamine/ 1.ja 2.korrus

13.00.- 19.00. Abivahendid kuulmis-ja nägemispuudega inimesele/fuajee, saal

14.00.- 19.00. Õpilasfirma kohvik töötab hoovimajas

 

 

 

 

4.SEPTEMBER

KROONILISTE HAIGUSTE JA VAIMSE TERVISE PÄEV

10.00.- 12.00. Savituba vaimse tervise taastamisel Merimetsa Tugikeskuses, Akadeemia tee 78  (M.Palumets) Registreerumine kuni 3.09.

13.00.- 14.00. Tallinna linna poolt pakutavad teenused puuetega inimestele, kroonilistele haigetele, vaimse tervise häirete korral (TSTA)/saal

13.00.- 19.00. Diabeedi diagnostika ja nõustamine (Tallinna Suhkruhaigete Selts)/ruum 203

13.00.- 17.00. Õigusnõustamine puudega ja haigele inimesele/ 2.korrus

14.00.- 15.00. Ligipääsetav Tallinn. LIPS i tutvustus. (J.Järve, TSTA)/klubiruum

14.00.- 15.00. Insuldi tekke riskid ja taastumine (PERH, neuroloogia, taastusravi)/ õppeklass 209

14.00.- 16.00  Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni infotunnid. Mis see on ja milliseid  rehabilitatsiooni teenuseid pakutakse (Tarbatu Tervisepark, Nele Laurimaa)/saal

14.00.- 17.00. Tegevusteraapia vaimse tervise säilitamiseks. Paberkottide valmistamise töötuba (M.Palumets, Õ.Reinmets, Merimetsa Tugikeskus), ruum 203

14.00.- 18.00. Vaimse tervise nõustamine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus) klubiruum, ruum 208

14.15.- 15.15. Kinesteetika õppetuba. Abivajaja oskuslik aitamine liikumises ja igapäevaelus. (K.Pugatsev, J.Siitonen Eesti – Soome)/võimlemisruum 205

15.00.- 18.00. Tegevusteraapia vaimse tervise säilitamiseks. Kaartide valmistamise töötuba (E.M.Paas, Merimetsa Tugikeskus)/klubiruum

15.00.- 16.00. Füsioteraapia ja tegevusteraapia töötoad insuldist taastumisel (I.Saarmets, PERH)/õppeklass 209

15.00.- 17.00. Juht- ja abikoerte kasutamine. Teraapiakoerad (PPÜ, Teraapiakoerte ühing)saal, õueala

15.30.-18.00. Sõit tandemrattal (J.Kabanova, PPÜ), õuealal

16.00.- 17.00. Kinesteetika õppetuba. Abivajaja aitamine liikumises ja igapäevaelus. (K.Pugatsev, J.Siitonen Eesti – Soome)/saal

16.00.- 17.00. Teenused puuetega inimestele sotsiaal-ja tervishoiu valdkonnas Tallinnas. Puude statistika  (A.Krusimäe, TLÜ üliõpilane)/ruum 203

16.00.- 19.00. Pimemassööri seansid( J.Kabanova)/ 1.korrus

16.00 -17.00. Füsioteraapia ja tegevusteraapia töötoad insuldist taastumisel (I.Saarmets, PERH)/õppeklass 209

16.00.- 18.00. Füsioteraapia töötoad luu-ja liigese vaevuste korral(ITK)/võimlemisruum 205

16.00.- 17.00. Toimetulek parkinsoni haigusega. Tegevusteraapia.Füsioteraapia (ITK)/ruum 203.

16.00.- 19.00. Autismispektri häired lastel ja toimetulek. Nõustamine (Tallinna ja Harjumaa Autismiühing) 2.korrus

15.00.- 19.00. Autismispektri häired täiskasvanul ja toimetulek. Nõustamine (Aspi Tugi Astu), 2.korrus

15.00.- 18.00. Sotsiaaltranspordi võimalused Tallinnas puudega inimestele /saal, vahendite esitlused hoovis

17.00. – 18.00. Eluruumide kohandamine puuetega inimestele Tallinnas (R.Goruskina, Tallinna Invaspordi ühing)/klubiruum

17.30.-18.30. Kinesteetika õppetuba. Abivajaja aitamine liikumises ja igapäevaelus. (K.Pugatsev, J.Siitonen Eesti – Soome)/saal

13.00.-19.00. Isikliku abistamise töötoad (CareMate, Helpific, Hool ja Abi jt), võimlemisruum, õppeklass, klubiruum

13.00.-19.00. Puuetega inimeste käsitöö müük

13.00.-18.00. Puuetega inimeste nõustamine/1.ja 2.korrus

14.00.-19.00. Õpilasfirma kohvik töötab hoovimajas

 

5.SEPTEMBER

LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE PÄEV

11.00.-  12.00. Liikumispuude eripära. Liikumispuudega inimene sotsiaaltranspordis ja liikluses (V.Urban, TLIÜ)saal

11.00.- 16.00. Diabeedi diagnostika ja nõustamine (Tallinna Suhkruhaigete Selts), ruum 203

12.00.- 13.00. Liikumispuudega inimese iseseisvumise lugu (H.Bokman, TLIÜ), klubiruum

12.00.- 13.00. Ligipääsetav Tallinn. LIPS i tutvustus (J.Järve,  TSTA) saal

12.00.- 13.00. Kinesteetika õppetuba. Abivajaja aitamine liikumises ja igapäevaelus. (K.Pugatsev, J.Siitonen Eesti – Soome)/õppeklass 209

13.00.- 14.00. Teenused puuetega inimestele sotsiaal-ja tervishoiu valdkonnas Tallinnas. Puude statistika  (A.Krusimäe, TLÜ üliõpilane)/õppeklass 209

13.00.- 15.00. Füsioteraapia töötoad. Venitusharjutused kätele ja õlavöötmele (ITK), võimlemisruum 205

13.30.- 14.30. Kinesteetika õppetuba. Abivajaja aitamine liikumises ja igapäevaelus. (K.Pugatsev, J.Siitonen Eesti – Soome)/saal

13.00.- 16.00. Sportlikud mängud toas ja õues (lauatennis, piljard, pallimängud) 1.ja 2.korrus, õu

14.00.- 15.00. Pere ja sõprade tugi iseseisvumisel. Liikumispuudega inimese lugu (J.Lehtmets, Eesti Lihasehaigete Selts)/ klubiruum

14.00.- 16.00. Sportimisvõimalustest liikumispuudega inimestele (spordiklubide ja võimaluste tutvustused)

15.00.- 16.00. Isikliku abistaja tugi iseseisvumisel. Ootused abistajale (J.Lehtmets, Eesti Lihasehaigete Selts)/ klubiruum

15.00.-16.00. Eluruumide kohandamine puudega inimesele (R.Goruskina, Tallinna Invaspordi Ühing)

11.00.- 16.00. Isikliku abistaja, koduõendusteenuse ja koduhooldusteenuse pakkumised, tutvustused

12.00.- 16.00. Töötab hoovimaja kohvik (õpilasfirma)


esmaspäev, 24. august 2020

Kutse tervisespordipäevale 13.09.2020

 TALLINNA INVASPORDIÜHING korraldab TERVISESPORDIPÄEVA

 Üritus ühingu liikmetele toimub pühapäeval, 13. septembril 2020 kella 12.00–14.00,  Akadeemia Bowlingus (Akadeemia tee 30). Bowlingut mängime individuaalselt. Kes vajab mängimisel abi, see võtab endale abistaja kaasa! Kohtade arv on piiratud kuni 20 inimest! 

Palun teatada osalemisest (ees- ja perekonnanimi) kuni  11.09.2020 e-mailile ritasport@hot.ee  või telefonil  55 48 505. Osalustasu 4 eurot tasuda Tallinna Invaspordiühingu arveldusarvele nr EE21200221002100596.

Toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

EPK Parakergejõustiku MV 2020 6.09.2020

 Edastame infot. Registreerimine ühingu kaudu e-mail ritasport@hot.ee. Rita saadab ka juhendi edasi. Osalustasu 5 eurot tuleb kanda ühingu arveldusarvele peale registreerimist.

EPK Parakergejõustiku MV 2020 toimuvad 06.september 2020 Tartu Tamme staadionil Tartu linn, Tamme pst 1, 50403, Tartu maakond.

Võistluse info: https://paralympic.ee/et/suendmustekalender/epk-kergejoustiku-mv/93  ning liigume.ee portaalis. Et muuta registreerimine ja paberimajandus võimalikult ühtlaseks ja sujuvaks, siis soovitan registreerimine teha läbi Sportos süsteemi, mille avame alates 19.august 2020.

Kui see siiski üldse ei sobi, siis on olemas ka variant B ehk registreerimislehe kasutamise võimalus, mis on leitav juhendist ning manusena e-kirjast.

 

NB! KUI siiski tekib tagasilööke vms muresid registreerimise või osalustasude maksmisega, siis kindlasti ei jää kellelgi seepärast osalemata. Püüame igati olla abiks ja vajadusel suunata, vastata küsimustele jne. Lisan ka juhendi manusena kirjale.

Mõnusat nädalavahetuse algust soovides, 


 

Kaia Kollo
Liikumisharrastuse juht  |  kaia@paralympic.ee

Mob: +372 5263 683

Eesti Paralümpiakomitee | Jalgpalli 1 | www.paralympic.ee

 

 

  

 

 

 

 

Sügishooaeg spordikoolis

 Tere sõbrad!

Teatame, et alates 30.augustist 2020 alustame ujumise treeningutega vastavalt tunniplaanile:
kell 9.00 - 10.00 I rada
kell 10.00 - 11.00 I ja II rada 
Ehitajate tee 114B, OÜ IMPULS EE. Treener Larisa Dobretsova.

Hetkel on katki veetõstuk, tõstuki parandamisega tegeleb ujula omanik, spordiklubi Impuls. 28.08.2020 teatas spordiklubi, et tõstuk töötab. Küsimuste korral saatke e-mail ritasport@hot.ee 

Treeninguid rahastab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna linna eelarvest pearaha alusel

  EESTI INVASPORDI LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED V Õ I STKONDLIKUS BOWL INGUS 2 0 2 4     AEG JA KOHT 3. Tallinna osavõistlus toimub 2...