teisipäev, 26. september 2017

EIL bowlingu võistlused 7.10.17

Edastame infot. Oktoobrikuus korraldab EIL lausa kaks bowlingu võistlust!
EIL võistkondlikud karikavõistlused bowlingus toimuvad Põlvas, 7.oktoobril.
Eelregistreerimine kuni  2.oktoober     e-mail ritasport@hot.ee 
 
EIL võistkondlikud meistrivõistlused bowlingus toimuvad Tallinnas, 29.oktoobril.
Eelregistreerimine kuni  24.oktoobrini   e-mail ritasport@hot.ee

EESTI INVASPORDI LIIDU KARIKAVÕISTLUSED V Õ I S T K O N D L I K U S B OWL I N G U S
Võistlused toimuvad 7.oktoobril 2017 Põlvas EDU BOWLINGUS (Kesk 39/Aasa 1)
Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kell 11.30  Võistluste algus kell 12.00
Võisteldakse eelnevalt registreeritud 3-liikmelistes võistkondades.
Võistkonna komplekteerimisel mingeid piiranguid ei ole v.a. kõik liikmed peavad olema liikumispuudega (EIL mõistes). Kuni 2.oktoober Tallinna Invaspordiühingus Rita Goruskina kaudu, e-mail ritasport@hot.ee . Loe edasi siit. 

kolmapäev, 6. september 2017

Hea teada: Tallinn loob tugiteenuste kättesaadavuse parandamiseks õppenõustamiskeskuse

Raepress, 6. september 2017
Linn loob hariduse tugiteenuste kättesaadavuse parandamiseks Tallinna Õppenõustamiskeskuse
 
Tallinna Linnavalitsus otsustas tänasel istungil esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, millega asutatakse 1. oktoobrist  Tallinna Haridusameti hallatava asutusena Tallinna Õppenõustamiskeskus.
Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pakub loodav Tallinna Õppenõustamiskeskus  linnaelanikele tasuta nõustamist ja esmatasandil logopeedi-, eripedagoogi- ja psühholoogiteenust nii eesti kui ka vene keeles ning vajaduse korral inglise ja soome keeles.
„Tallinnas suureneb järjest erivajadustega laste arv ja ligipääs hariduse tugiteenustele on piirkonniti erinev. Polikliinikutes ja rehabilitatsioonikeskustes on nii logopeedide ja eripedagoogide juurde kui ka koolieelikutega tegelevate psühholoogide juurde pikad järjekorrad, mistõttu õppenõustamisteenus ei ole piisavalt kättesaadav,“ selgitas Kõlvart.  „Paraku on hetkeseis selline, et tegelik vajadus õppenõustamisteenuse järele on suurem, kui seni oleme suutnud õppenõustamisteenust pakkuda. Seepärast asutabki linn iseseisva asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskus, et tagada tugiteenuste parem kättesaadavus.“
Nii koolieelse lasteasutuse kui ka põhikooli osas vajavad õpetajad ja lapsevanemad palju juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. Tallinna Õppenõustamiskeskus osutab abi ka selles vallas.
Õppenõustamisteenust osutab Tallinnas ja Harjumaal Põhja-Eesti Rajaleidja keskus. Arvestades aga keskuse suurt töökoormust on alates 2015. aasta jaanuarist õppenõustamisteenust osutatud Tallinna haridusasutustele ka Tallinna Haridusameti kaudu.
Kuni jaanuarini 2017 on osutatud õppenõustamisteenust järgmiselt: individuaalseid nõustamisi 2135 korda, perenõustamisi 141, kaugnõustamisi 86, grupinõustamisi 311 ja ümarlaudu on korraldatud 63 korral. Lapsi on nõustatud umbes 5000 korral ja täiskasvanuid umbes 5600 korral. Esmatasandi abi (logopeed, psühholoog ja eripedagoog) on osutatud koolieelsetes lasteasutustes ja koolides 1500 korral.
Tallinna Õppenõustamiskeskuse tegevuse eesmärk on osutada hariduse tugiteenuseid Tallinna lastele ja noortele, Tallinna haridusasutuste spetsialistidele ja õpetajatele ning lapsevanematele.
Tallinna Haridusameti hallatavat asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Asutuse direktor kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasujuhendi. Asutuse direktor asub tööle 1. oktoobril 2017.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses pakutavad huvi-ja sporditegevused 2017

Edastame infot liikmetele.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses pakutavad huvi-ja sporditegevused 2017

Viipekeele kohvik  kaks x kuus teisipäeval kell 17:30 -19:00 (alustab 26.09.2017)
Oled Sa mõelnud, et tahaksid suhelda sellises eesti keeles, mida vestlevad vähesed või oled Sa mõelnud, et tahaksid õpetada oma keeles vestlema inimesi, kes igapäevaselt viipekeelt ei kasuta oma põhisuhtlus keelena? Siis see ürituste sari on mõeldud just Sulle! Püüame kokku tuua inimesed, kes vestlevad eesti viipekeeles ja need, kes sooviksid oma eesti keelt laiendada viisil, et oskaksid ka viibelda.  Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon kutsub teid regulaarsetesse keelekohvikutesse, kus saame mängida, kohvi juua ja õppida vestlema eesti viipekeeles. Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon kutsub teid regulaarsetesse keelekohvikutesse, kus saame mängida, kohvi juua ja õppida vestlema eesti viipekeeles; tasuta
 
Mälutreening kolmapäeval kell 16:00 (esimene proovitund 13.09.2017)
 
Mälutreeningu juurde kuuluvad virgutusharjutused ja erinevate ülesannete lahendamine, mälutreening arendab meid, kinnitab, et ka eakad suudavad õppida, meenutada ja mäletada uusi teadmisi. Mälutreening õpetab, milliseid tehnikaid saab mälu parandamiseks igapäevases elus kasutada. Praktikas, ehk igapäevases elus, on erinevatest mnemo tehnilistest võtetest kasu nii eakatele kui ka noorematele inimestele-igapäevane infotulv lihtsalt on nii suur, et ei salvesta kogutut püsimällu. Kuidas jätta meelde nägusid, pidada meeles vajalikke numbreid ja seda, mida on vaja poest osta-kõik need asjad on lihtsad kui on teada, kuidas seda on võimalik teha.  Mälutrennis lahendatavad ülesande nõuavad erinevate tunnetuslike oskuste koostööd, arendavad pikaajalist mälu, keskendumisvõimet, järeldusvõimet, loogikat, keelt. Ülesanded on lõbusad ja nende lahendamisega saavad kõik hakkama. Alati kontrollime tulemusi, võrdleme ning arutame, mis tekitas raskusi, mida ülesanne arendas. Samuti pühendan tunnis veidi aega ka nn teooriale-räägin nt aju osadest-millised sagarad täidavad milliseid funktsioone, millised on mälu liigid, milliseid toidud on ajule head. Ka see on inimestele huvitav, tekitab nö "ahhaa" momendi.
Mälutreener Reet Trei; osalustasuga
 
Inglise keele vestlusgrupp teisipäeval kell 16:00 (alustab 12.09.2017)
Vestlusringide eesmärgiks on arendada rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel; tasuta
 
Hispaania keele vestlusgrupp esmaspäeval kell 16:00 (11.,18. ja 25.09.2017 – oktoobris päev muutub)
 Vestlusringide eesmärgiks on arendada rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel; tasuta
 
Kundalini jooga teisipäeval kell 17:30 – 19:00 (alustab 12.09.2017)
Kaasa palume võtta joogivee ja pleedi/teki keha kinni katmiseks. Riietus mugav, võimlemismatid on kohapeal olemas.
 Jooga õpetaja Kristel Paimla/Manavjeet Kaur.
Osalustasu on 5 eurot kord.
                               
Joogatund „Selg sinu tugisüsteem“ neljapäeval kell 17:30-18:45 (alustab 14.09.2017)
 Joogatunnid põhinevad inimese olemust terviklikult käsitleval kriya joogaõpetusel ja harjutustel, samuti tsooniteraapia e refleksoloogiateoorial ja praktiseerimise kogemustel. Oodatud on kõik, eelnev jooga-kogemus ei ole vajalik. Harjutuste erinevaid variante saab kohandada vastavalt sinu keha ja selja seisukorrale.
Jooga õpetaja Marve Allik  Täpsem info ja tundidesse registreerimine: marve.allik@gmail.com ; tel 5392 6136
Osalustasu: üks tund 8 eurot (TPIK liikmetele 5 eurot) 1 kuu ettemaksuna: 25 või 30 eurot olenevalt kuu pikkusest (TPIK liikmetele 16 või 20 eurot)
 
Malesõprade esmaspäevad kell 11:00-14:00 
Võimalus malet mängida.
Võta sõber kaasa ja tule mängima! Tasuta
 
Lauatennise trenn neljapäeviti kell 13:00 - 15:00 (alustab 5.10.2017)
Juhendaja Rein Järve.
Kaasa võtta vahetusjalanõud; tasuta
 
Bailatino, seltskonnatants neljapäeval kell 17:45 (alustab 14.09.2017)
Ühe tunni ajal käsitletakse 1-7 tantsu: cha cha, samba, merenque, salsa, jive ja mambo, jne.
Juhendaja Airi Juur; eelregistreerimine tel: 51 18 776. Tasuta.
 
Flygrossing liikumispuudega noortele esmaspäeval kell 13:00 - 17:00 (alustab 18.09.2017)
Kontaktisik Tiina Gross, tel 50 72 022; Tasuline.
 
Kunsti – ja meisterdamisring (algusaeg selgub varsti - otsime uut juhendajat) 
Käeline tegevus on meeldiv ja närve rahustav tegevus. Sobib igas vanuses, ei pea kunstnik olema. Meil on õppinud juhendajad ja palju erinevaid kunstitarbeid. Kõik saavad hakkama, tulge! Joonistusoskus ja varasem kunstiga tegelemise kogemus ei ole määravad – kõik on väga teretulnud! Osalustasu 1 euro/ kord.                                             
 
 Male laupäeval kell 12:00 – 15:00
 Kontaktisik: Rita Gorushkina;
Eelregistreerimine tel: 55 48 505 või e-post: ritasport@hot.ee
  
Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele
 Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist. Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles. Teenus on puudega lapse vanemale tasuta.
Kontaktisik Külli Urb; e-post: kogemus@tallinnakoda.ee  või telefonil: 55 672 585
  
1x kuus toimuvad infotunnid järgmistel ühingutel:
 Tallinna Parkinsonihaiguse Selts - kuu teisel teisipäeval (september – mai) kl 11;
esimees Eero Kaalep – tel 53 448050; e-post: ekaalep@hot.ee
 Sclerosis Multipleksi Tallinna Ühing - kuu viimasel neljapäeval (september – mai) kl 12- 15 (va detsembris); kontaktisik: Piret-Karin Sula; tel 50 77411; e-post:  pillekatrin@smk.ee 
 Nõmme Vaegkuuljate Selts - kuu viimane kolmapäev (september – mai);
esimees: Rein Järve; e-post: reinjarve@hot.ee
 Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühing - kuu kolmas neljapäev (september – mai);
kontaktisik: Elvi Lageda; Tel 52 26811; e-post: elvi.lageda@mail.ee
 Tallinna Reumaühendus - kuu viimane teisipäev (va detsember, juuni, juuli, august));
kontaktisik: Külly Halenius; tel 5250943; e-post: kyllikikas@hot.ee
 
TPIK tegevuskeskuses tegutsevad ühingud:
 Tallinna Invaspordiühing
Esimees Rita Goruškina; tel 656 7804, 55 48505
Vastuvõtt ja nõustamine: E 10:00-15:00 (kindlasti eelregistreeruda)
 Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Ühing   
Esimees Villu Urban ; tel 654 3556 või tliy@tliy.ee
Vastuvõtt  ja nõustamine  kokkuleppel
 Liikumispuudega Laste Tugiühing
Esimees Külli Urb;; tel 656 4048, kylli@samm.ee
Vastuvõtt ja nõustamine  kokkuleppel
 Tallinna Parkinsonihaiguse Selts
Esimees Eero Kaalep; tel 53 448050 või ekaalep@hot.ee
Vastuvõtt  ja nõustamine kokkuleppel;
 Tallinna Arengupuudega Inimeste TÜ
Esimees: Elvi Lageda; elvi.lageda@mail.ee või tel 52 26811
Vastuvõtt  ja nõustamine kokkuleppel
 Tallinna Suhkruhaigete Selts
Esimees: Ulvi Tammer-Jäätes; ulvi.tammer@diabetes.ee või tel 51 19001
Vastuvõtt ja nõustamine II ja IV E 14 – 17
 TÜ Võimalus
Esimees Õilme Niitepõld; tel 55527960;
Vastuvõtt ja nõustamine: N 16:-18:00
 Põhja-Eesti Autismi Liit
Esimees Ivica Mägi;  tel 51 69 605; info@autism.ee ;
Vastuvõtt ja nõustamine kokkuleppel
 Abikoerte Keskus
Kontakt tel 55 36484 Anu või 50 18057 Natalja
Vastuvõtt ja nõustamine N 17:00-19:00
 Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Tegevjuht: Jaanika Klopets; tel 672 0223 ;
 MTÜ Inkotuba
Avatud abivahendite kauplus: T,K,N 10.00-18.00; tel 678 2110
 
Lugupidamisega
Mihkel Tõkke, tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda

reede, 1. september 2017

Kutse omastehooldajate hoolduskoormuse infopäevale 27.09.17

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub osalema infopäeval
„Omastehooldajate hoolduskoormus“
27. septembril kell 15:00 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Kava:
14:45 – 15:00  Tervituskohv
15:00 – 16:00 „Maailmapanga raport hoolduskoormuse kohta ning hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tegevused“, Anniki Lai, Riigikantselei, hoolduskoormuse rakkerühma juht.
16:00 – 16:45 „Hooldusvajadusega täisealiste inimeste ja nende lähedaste abistamisvõimalused Tallinnas“, Jaanika Luus, MTÜ Koduhoolduskeskus Certis.

Infopäeva eesmärk on anda ülevaade Maailmapanga raporti sisust hoolduskoormuse kohta Eestis ning tutvustada hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tööd. Lisaks kirjeldada hooldusvajadusega täisealise inimese ja nende lähedaste abistamisvõimalusi Tallinnas.
Osalema on oodatud: puudega inimesed ja nende pereliikmed, sotsiaaltöötajad, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad, üliõpilased jne.

EELREGISTEERIMINE SIIN: https://goo.gl/kqHYPT  või tel. 65 640 48. (Registreerimine kuni 25.09)

  EESTI INVASPORDI LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED V Õ I STKONDLIKUS BOWL INGUS 2 0 2 4     AEG JA KOHT 3. Tallinna osavõistlus toimub 2...