kolmapäev, 6. september 2017

Hea teada: Tallinn loob tugiteenuste kättesaadavuse parandamiseks õppenõustamiskeskuse

Raepress, 6. september 2017
Linn loob hariduse tugiteenuste kättesaadavuse parandamiseks Tallinna Õppenõustamiskeskuse
 
Tallinna Linnavalitsus otsustas tänasel istungil esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, millega asutatakse 1. oktoobrist  Tallinna Haridusameti hallatava asutusena Tallinna Õppenõustamiskeskus.
Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pakub loodav Tallinna Õppenõustamiskeskus  linnaelanikele tasuta nõustamist ja esmatasandil logopeedi-, eripedagoogi- ja psühholoogiteenust nii eesti kui ka vene keeles ning vajaduse korral inglise ja soome keeles.
„Tallinnas suureneb järjest erivajadustega laste arv ja ligipääs hariduse tugiteenustele on piirkonniti erinev. Polikliinikutes ja rehabilitatsioonikeskustes on nii logopeedide ja eripedagoogide juurde kui ka koolieelikutega tegelevate psühholoogide juurde pikad järjekorrad, mistõttu õppenõustamisteenus ei ole piisavalt kättesaadav,“ selgitas Kõlvart.  „Paraku on hetkeseis selline, et tegelik vajadus õppenõustamisteenuse järele on suurem, kui seni oleme suutnud õppenõustamisteenust pakkuda. Seepärast asutabki linn iseseisva asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskus, et tagada tugiteenuste parem kättesaadavus.“
Nii koolieelse lasteasutuse kui ka põhikooli osas vajavad õpetajad ja lapsevanemad palju juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. Tallinna Õppenõustamiskeskus osutab abi ka selles vallas.
Õppenõustamisteenust osutab Tallinnas ja Harjumaal Põhja-Eesti Rajaleidja keskus. Arvestades aga keskuse suurt töökoormust on alates 2015. aasta jaanuarist õppenõustamisteenust osutatud Tallinna haridusasutustele ka Tallinna Haridusameti kaudu.
Kuni jaanuarini 2017 on osutatud õppenõustamisteenust järgmiselt: individuaalseid nõustamisi 2135 korda, perenõustamisi 141, kaugnõustamisi 86, grupinõustamisi 311 ja ümarlaudu on korraldatud 63 korral. Lapsi on nõustatud umbes 5000 korral ja täiskasvanuid umbes 5600 korral. Esmatasandi abi (logopeed, psühholoog ja eripedagoog) on osutatud koolieelsetes lasteasutustes ja koolides 1500 korral.
Tallinna Õppenõustamiskeskuse tegevuse eesmärk on osutada hariduse tugiteenuseid Tallinna lastele ja noortele, Tallinna haridusasutuste spetsialistidele ja õpetajatele ning lapsevanematele.
Tallinna Haridusameti hallatavat asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Asutuse direktor kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasujuhendi. Asutuse direktor asub tööle 1. oktoobril 2017.

  EESTI INVASPORDI LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED V Õ I STKONDLIKUS BOWL INGUS 2 0 2 4     AEG JA KOHT 3. Tallinna osavõistlus toimub 2...