EIL kergejõustiku I etapp


Tuletan meelde, et kergejõustiku esimene etapp toimub juba laupäeval, 26.mail Kuusalus.
Registreerimislehti ootame kuni 21.maini. Juhendi ja reg.lehe leiate http://www.eil.ee/est/Voistlusjuhendid.

Registreeru Rita Goruskina kaudu e-mailil ritasport@htot.ee 21.05.2012.

Eesti Invaspordi Liit Liikumispuuetega inimeste kergejõustiku karikasari 2012
1. Üldnõuded
1.1. Liikumispuuetega inimeste 2012.aasta EIL kergejõustiku karikasarja (edaspidi
karikasari) korraldab Eesti Invaspordi Liit.
1.2. Karikasarjas võisteldakse individuaalselt.
1.3. Karikasarja etappidel saavad osaleda liikumispuudega inimesed.
1.4. Karikasarjas ei ole võistlejatel aladest osavõtt piiratud.
1.5. Iga võistleja kannab isiklikku vastutust oma terviseseisundi eest võistluste eel, ajal ja
järgselt.
2. Aeg ja koht
2.1. Karikasarja etapid toimuvad:
26.05.2012 I etapp Kuusalu staadionil
07.07.2012 II etapp Võru Linna Staadionil Räpina mnt.3a
15.09.2012 III etapp Türi staadionil
2.2. Kõikidel etappidel registreerimine kohapeal kell 10.00-10.45. Võistluste algus on
kell 11.00.
3. Registreerimine ja osavõtu nõuded
3.1. Karikasarja etapil osalemiseks tuleb sportlasel või esindajal teha vormikohane
ülesandmine (registreerimiseleht.xls, lisatud) e-kirja eil@eil.ee teel hiljemalt 4 päeva
enne etapi toimumist. Sportlasi, keda õigeaegselt vormikohaselt üles ei anta,
võistlema ei lubata.
3.2. Võistleja etapil mitteosalemisest peab sportlane või tema esindaja teatama
korraldajale hiljemalt 1 päev enne etapi algust.
3.3. Osavõtutasu õigeaegsel eelregistreerumisel on 2 €, hilinemise korral 4 €.
3.4. Viimasele etapile kohapeal registreeruda ei saa.
3.5. Eelregistreerimise tähtajad on:
22.05.2012 Kuusalu etapp
03.07.2012 Võru etapp
11.09.2012 Türi etapp
4. Tehnilised tingimused
4.1. Karikasari viiakse läbi vastavalt Eesti Invaspordi Liidu võistluste üldjuhendile ja EIL
kergejõustiku reeglitele.
4.2. Võistlusklassid on väljakualadel F1, F2, F3, F4, F5, F6 ning rajaaladel T1, T2, T3 ja
T4.
4.3. Väljakualadeks on
4.3.1. Kuulitõuge (F1-F6)
4.3.2. Odavise (F1-F6)
4.3.3. Kettaheide (F1-F6)
4.3.4. Kurikaheide (F1)
4.3.5. Kaugushüpe (F4-F6)
4.3.6. Heitealadel on igal sportlasel 3 katset. Klassid F1-F3 sooritavad oma katsed
järjest, klassid F4-F6 rotatsiooni korras.
4.3.7. F1 klassi sportlane saab valida kahe ala vahel odavise või kurikaheide aga
mõlemat ala teha ei saa
4.4. Rajaaladeks
4.4.1. 100 m jooks (mehed ja naised T3-T4)
4.4.2. 100m ratastoolisõit (mehed ja naised T1A-T2S)
4.4.3. 400 m jooks (naised T3-T4)
4.4.4. 800 m jooks (mehed T3-T4)
4.4.5. 800m ratastoolisõit (naised T1A-T2S)
4.4.6. 1500 m ratastoolisõit (mehed T1A-T2S).
4.4.7. Jooksus ja sõidus tohib teha ainult ühe vale lähte.
4.4.8. Jooksualadel ei tohi sportlane kasutada abivahendeid keppe ja karke.
5. Võistlustulemuste arvestamine
5.1. Punkte arvutakse Karikasarja punktitabeli alusel igale klassile eraldi. Punktitabel
(1=20p; 2=15p; 3=12p; 4=9p; 5=8p; 6=7p; 7=6p; 8=5p; 9=4p; 10=3p)
5.2. Kõigil Karikasarja etappidel peetakse individuaalset punktiarvestust.
5.3. Arvesse lähevad kolme karikasarja etapi punktid. Karika peale saavad võistelda vaid
need sportlased, kes on osalenud vähemalt kahel etapil.
5.4. Kui mitu sportlast koguvad ühepalju punkte, saab kõrgema koha sportlane, kellel on
karikasarjas rohkem kõrgeimaid kohti.
6. Autasustamine
6.1. Karikasarja I, II ja III etapil autasustatakse kõikidel aladel kolme paremat diplomiga.
6.2. Karikasarja iga klassi ja iga ala üldvõitjat ehk I koha saavutanut autasustatakse
karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanuid autasustatakse diplomiga.
6.3. Etappide korraldajatel on õigus välja panna meeneid ja eriauhindu