EIL võistkondlik väliboccia võistlus 18 08 12

E E S T I  I N V A S P O R D I  L I I D U VÕISTKONDLIKUD KARIKAVÕISTLUSED V Ä L I B O C C I A S
AEG JA KOHT Võistlused toimuvad 18.augustil 2012 Rõuges Ööbikuorus algusega kell 11.00.
KORRALDUS JA JUHTIMINE Võistlused korraldab Võru RTK.
VÕISTLUSTE SÜSTEEM
1. Võistlussüsteem valitakse peakohtuniku poolt vahetult enne võistluste algust ja see sõltub võistkondade arvust.
2. Igas võistkonnas võib olla kuni 4 mängijat.
3. Ühes mängus mängitakse kuus geimi.
AUTASUSTAMINE Esimese kuni kuuenda koha saavutanud võistkonda autasustatakse karikatega.
MÄRKUSED 1. Iga osalev ühing peab kindlustama vähemalt ühe kohtuniku. 2. Kõik osalejad peavad kaasa võtma oma pallid.
EELREGISTREERIMINETallinna Invaspordiühingu kaudu kuni 14.augustini õhtuni ritasport@hot.ee Registreerimisel on kohustuslik teatada võistkonna nimi ning selles osalevate
võistlejate ees- ja perekonnanimi. Osalustasu palume kanda meie arveldusarvele nr 221002100596.