EIL laskmise MV 27.01.13 - ei toimu

On alanud eelregistreerimine Tallinna Invaspordiühingu e-maili ritasport@hot.ee kaudu. Teadmiseks, et laskjalt nõutakse oma varsutuse olemasolu. Enne registreerimist tutvu juhendiga, mille leiad www.eil.ee .Registreerimisel teata oma nimi, klass ja kanna üle osalustasu 2 eurot 23.01.2013 Tallinna Invaspordiühingu arveldusarvele nr 221002100596. Samale arvele on oodatud ka liikmemaks summas 6,40 eurot.

EESTI INVASPORDI LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED ÕHUPÜSSIST LASKMISES
AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad pühapäeval, 27.jaanuaril 2013 Raplas Sadolin Spordihoones.
2. Mandaat kohapeal kell 9.00-10.00.
3. Esimene vahetus stardib kell 10.00
KORRALDUS JA JUHTIMINE
1. Võistlused viib läbi Heiti Vahtra koostöös EIL sekretariaadiga.
2. Käesolevat juhendit lugeda koos EIL võistluste üldjuhendiga.
2. Üldiselt juhindutakse ISSF kehtivatest reeglitest. Lisaks kehtivad IPC ja EIL reeglid.
3. Laskuril peab olema isiklik varustus (relv, laskemoon, jms.). Vajadusel saab korraldajalt toe B- klassi laskurile. Relva laadija ja märklehe vahetaja (B-klassi laskuritel) tuleb kindlustada igal laskuril endal.
VÕISTLUSKLASSID
1. Klass „A“ - Laskurid, kes lasevad ilma relvatoeta
2. Klass „B“ - toelt laskmine: Laskurid, kes nõrkade käsivarte, käte või muu vea tõttu ei saa lasta ilma spetsiaalse relvatoeta.
VÕISTLUSSÜSTEEM
1. Klass A laseb positsioonilt “lamades” (vt. Reeglid allpool) 40 lasku neljas voorus. Iga laskur laseb ühte märklehte 2 lasku. Proovilaske võib lasta lõpmata arvu 3 märklehte selleks ettenähtud ajal.
2. Klass B laseb spetsiaalselt relva toelt 40 lasku neljas voorus.
3. Võistlejatele antakse ettevalmistusaeg koos võimalusega proovilaskudeks kestvusega 15 min.
4. Kokku võistluslaskude sooritamiseks aega maksimaalselt 50 minutit. Laskmist alustatakse tulejoone kohtuniku poolt antava käskluse peale.
5. Laskmine toimub kolmes vahetuses. Seega on võimalik ühte relva kasutada kolmel laskjal.
REEGLID
1. Klass A - Positsioon laskmine
AL - "lamades" - laskmine toimub istudes, mõlemad küünarnukid ja rindekere võivad toetuda lauale või ratastoolilauale. Relvarihma võib kasutada. Relv tuleb üles tõsta mõlema käe ja ühe õla abil. Põsk võib olla vastu püssipära.
2. Klass B - Toelt laskmine
Laskur võib küünarnukke toetada lauale või ratastooli lauale. Lubatud on spetsiaalne relva tugi. NB! Laskur peab sisse võtma tavalise laskeasendi nii, et relv on vabalt käes ja käsi on toetatud. Nendel laskuritel on õigus saada abi laadimisel ja märklaua vahetusel.
EELREGISTREERIMINE
Eelregistreerida saab kuni 23.jaanuarini k.a. ritasport@hot.ee