Kutse üldkoosolekule 12.06.14

Lugupeetud ühingu liikmed!
12.juunil kell 17.00 toimub meil üldkoosolek, Endla 59 saalis. Palun kõikidel osaleda, nendel kellel on see kell töö aeg, teha volitusi kas mail teel (digiallkirjaga) või käsitsi. Volitusi palju ei saa olla, füüsilisi inimesi peab olema kohal ka, et oleks KVOORUM.
Päevakord:
1. 2013 tegevus ja majandusaasta aruanne. Aruandega saab tutvuda siit.
2. 2013 revisjonikomisjoni arvamus.
3. 2013 tegevus ja majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Jooksvad küsimused.
HOOAJA LÕPP ON MEIL 8.JUUNIL ja ALUSTAME 17.AUGUST.

juhatus