Kutse meeleavaldusele!

MEELEAVALDUS!!!!
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu, Eesti Pimedate Liit, Eesti Hooldajate Liit on otsustanud korraldada teisipäeval, 17. juunil kella 11–12 Toompeal Riigikogu peahoone ees meeleavalduse ja kutsume teid ühinema.
 
Oodatud on kõik, kellele on oluline puudega inimeste eluolu tulevikus. Meie poolt on korraldatud Lossiplatsil toimuva ürituse luba, tehnika ja teeme ka plakatid. Teil on vaja leida võimalus kohale tulemiseks.
 
Meie seisukohad töövõimereformi osas on järgmised:
Töövõimereformi ei saa toetada seni, kuni
- reformikavasse on lisatud meetmed hariduseta ja töökogemuseta inimeste toetamiseks ning tööandjate motiveerimiseks töökohtade loomisel;
- töövõimetoetuse maksmist ei seata sõltuvusse töötasust või tagatakse muul garanteeritud moel puudest tulenevate lisakulutuste katmine;
- kohalikud omavalitsused saavad võrdset tuge ja on seadusega loodud ühtsed standardid sotsiaalteenuste käivitamiseks ning nende kättesaadavuse tagamiseks erivajadustega inimestele.
 
Küsimuste ja erinevate ideede/ettepanekute korral on kontaktisik Tiia Sihver. Palume võimalusel gruppijuhtide vahendusel kontakteerumist.
E-post tiia.sihver@gmail.com, telefon 5383 7653.
 
Puudega inimeste inimväärse kohtlemise eestseisjate nimel
Eesti Kurtide Liit 
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit,
Eesti Pimedate Liit,
Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu,
Eesti Hooldajate Liit
 
NB!  GRUPPIJUHID, KES ON KÄSMU TULEMAS PAKKUTAKSE ALUSTADA LAAGRIT TOOMPEAL KINDLASTI VÕTKE ÜHENDUST TIIA SIHVERIGA.