Käsmu laagri info

Edastame laagriinfot! Traditsiooniline Käsmu perelaager toimub 16.-18. juunil 2015 Lainela Puhkekülas. Veebipõhine registreerimisleht palume täita ühingu esimehel või Käsmu tulijate grupijuhil! Palume väga, et üksikult registreerima ei hakata! Palun anna oma osalemisest teada ühingusse hiljemalt 24. maiks emailile ritasport@hot.ee
 
Üldkoosolekul leppisime kokku, et omaosalustasu on ka sel aastal 20 eurot täiskasvanud osalejale, alla 16-aastasele lapsele või alla 23-aastasele puudega noorele 5 eurot. Omaosaluse arvutab kokku ELILi raamatupidaja ja saadab teile selle kohta arve. Palume raha tasuda enne 31. maid.
 
Juhatus