Kutse üldkoosolekule 9.06.17 kl 17.00

Aeg läheb kiiresti ja meil on veel plaanis juunis viimane üritus korraldada enne hooaja lõpetamist. 2016 aastaaruandega saab tutvuda siit (LINK). Et aruanded saaksid kinnitatud ja uus juhatus, revisjonikomisjon ja hoolekogu valitud järgnevaks 3 aastaks on liikmete osalemine vajalik.

KUTSE ÜLDKOOSOLEKULE

Tallinna Invaspordiühingu üldkoosolek toimub 9.juunil 2017 algusega kl 17.00 Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuse saalis (Endla 59). 
 
Päevakord:  
1.   Infotund teemal: „Millega tegeleb Eesti Puuetega Inimeste Koda?”- Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist T.Asuja
2.   2016 tegevusaruanne ja majandusaruanne – R. Goruskina, S.Kuuskmäe, P. Mägi, T.Tiik
3.   Revisjonikomisjoni arvamus – V. Kostromin, R. Makarenkov
4.   2016 majandusaasta aruande kinnitamine – R. Goruskina, S. Kuuskmäe, P. Mägi
5.   Uue juhatuse valimine
6.   Uue revisjonikomisjoni ja hoolekogu valimine
7.   Jooksvad küsimused

Kellel ei ole makstud liikmemaks palume maksta 1. juuliks summas 7 eurot. Tallinna Invaspordiühing, Swedbank, EE212200221002100596.

Täname neid liikmeid, kes on juba maksnud liikmemaksu.
Hooaja lõpetamine 11.juunil ja alustamine 27.augustil 2017.a.

Tuletan meelde, et mais on toimumas üritused:
25.05 toimumas teeõhtu (osalemine tasuta)
28.05 bowling Kuulsaalis (omaosalustasu 2 eurot kanda meie ühingu kontole Tallinna Invaspordiühing, Swedbank, E212200221002100596 
 
PALUME REGISTREERUDA AKTIIVSEMALT ÜRITUSTELE!

 Juhatus