Kutsume osalema EIL karikasarjas!

Eesti Invaspordi Liit korraldab liikumispuudega inimeste kergejõustiku karikasari 2011. Rohkem infot leiad siit.

1. Üldnõuded
1.1. Liikumispuuetega inimeste 2011.aasta EIL kergejõustiku karikasarja (edaspidi karikasari) korraldab Eesti Invaspordi Liit.
1.2. Karikasarjas võisteldakse individuaalselt.
1.3. Karikasarja etappidel saavad osaleda liikumispuudega inimesed.
1.4. Karikasarjas ei ole võistlejatel aladest osavõtt piiratud.
1.5. Iga võistleja kannab isiklikku vastutust oma terviseseisundi eest võistluste eel, ajal ja järgselt.

2. Aeg ja koht
2.1. Karikasarja etapid toimuvad:
29.05.2011 I etapp Kuusalu Staadionil
02.07.2011 II etapp Võru Linna Staadionil Räpina mnt.3a
27.08.2011 III etapp Jõgeva Staadionil Lai tn.9

2.2. Kõikidel etappidel registreerimine kohapeal kell 10.00-10.45. Võistluste algus on kell 11.00.

3. Registreerimine ja osavõtu nõuded
3.1. Karikasarja etapil osalemiseks tuleb sportlasel või esindajal teha vormikohane ülesandmine (registreerimiseleht.xls, lisatud) e-kirja eil@eil.ee teel hiljemalt 4 päeva enne etapi toimumist. Sportlasi, keda õigeaegselt vormikohaselt üles ei anta, võistlema ei lubata.
3.2. Võistleja etapil mitteosalemisest peab sportlane või tema esindaja teatama korraldajale hiljemalt 1 päev enne etapi algust.
3.3. Osavõtutasu õigeaegsel eelregistreerumisel on 2 €, hilinemise korral 4 €.
3.4. Viimasele etapile kohapeal registreeruda ei saa.
3.5. Eelregistreerimise tähtajad on:
25.05.2011 Kuusalu etapp
28.06.2011 Võru etapp
23.08.2011 Jõgeva etapp

4. Tehnilised tingimused
4.1. Karikasari viiakse läbi vastavalt Eesti Invaspordi Liidu võistluste üldjuhendile ja EIL kergejõustiku reeglitele.
4.2. Võistlusklassid on väljakualadel F1, F2, F3, F4, F5, F6 ning rajaaladel T1, T2, T3 ja T4.
4.3. Väljakualadeks on kuulitõuge, odavise, kettaheide ja kaugushüpe.
4.4. Heitealadel on igal sportlasel 3 katset. Klassid F1-F3 sooritavad oma katsed järjest, klassid F4-F6 rotatsiooni korras.
4.5. Rajaaladeks on 100 m jooks (M ja N), 100m ja 800m ratastoolisõit naistele ning 100m ja 1500 m ratastoolisõit meestele. Jooksus ja sõidus tohib teha ainult ühe vale lähte.

5. Võistlustulemuste arvestamine
5.1. Punkte arvutakse Karikasarja punktitabeli alusel igale klassile eraldi. Punktitabel (1=20p; 2=15p; 3=12p; 4=9p; 5=8p; 6=7p; 7=6p; 8=5p; 9=4p; 10=3p)
5.2. Kõigil Karikasarja etappidel peetakse individuaalset punktiarvestust.
5.3. Arvesse lähevad kolme karikasarja etapi punktid. Karika peale saavad võistelda vaid need sportlased, kes on osalenud vähemalt kahel etapil.
5.4. Kui mitu sportlast koguvad ühepalju punkte, saab kõrgema koha sportlane, kellel on karikasarjas rohkem kõrgeimaid kohti.

6. Autasustamine
6.1. Karikasarja I, II ja III etapil autasustatakse kõikidel aladel kolme paremat diplomiga.
6.2. Karikasarja iga klassi ja iga ala üldvõitjat ehk I koha saavutanut autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanuid autasustatakse diplomiga.
6.3. Etappide korraldajatel on õigus välja panna meeneid ja eriauhindu.