Kutse üldkoosolekule 2.06.11

Tallinna Invaspordiühing kutsub Teid üldkoosolekule, mis toimub 02.juunil 2011 Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuse saalis, Endla 59.

Infotundide algus on kell 16.00. Üldkoosoleku algus on kell 17.00

Päevakord:

 1. Infotund teemal „Sukeldumine puudega inimestele” – Maremark.
 2. Infotund teemal „Huvitegevuse ja sportimise võimalused puudega laste peredele Tallinnas" – Tallinna Spordi –ja Noorsooamet.
 3. 2010. majandusaasta aruande kinnitamine:
  aruandega saad tutvuda
  siit.
  - tegevusaruanne – Rita Goruskina
  - raamatupidamisaruanne – Tiia Tiik
  - revisjonikomisjoni arvamus - Ester Kukkur, Mai-Liis Käärd, Vsevolod Stepanov
  - küsimused, sõnavõtud
  - majandusaasta aruande kinnitamine.
 1. Juhatuse valimine, liikmete esitamine.
 2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.
 3. 2011.aasta tegevuskava tutvustamine, üritused, võistlused – Rita Goruskina.
 4. Jooksvad küsimused.

Üldkoosolekul osalemine on liikmetele kohustuslik. Mõjuval põhjusel (haigus, töö) palume teha kirjalik volituse, mis meile allkirjastatult saata postiga Tallinna Invaspordiühing, Endla 59, 10615 Tallinn või tuua kohale vastuvõtuaegadel T, K, N.: 10.00 – 16.00.

Liikmemaks on 6,40 eurot aastas ja need, kes pole veel jõunud tasuda liikmemaksu palume kanda liikmemaks üle Tallinna Invaspordiühingu kontole nr 22 10 02 10 05 96, Swedbank, selgitus: liikmemaks 2011 ja kelle eest tasute. Tuletame meelde, et meie majas saab liikmemaksu tasuda ka Internetti kasutades. Külastage meie blogi: http://tallinnainvaspordiyhing.blogspot.com/ , kus on uudised ja info ürituste, võistluste kohta.