Kogemusnõustamine puuetega laste vanemateleTallinna Puuetega Inimeste Koda pakub puudega laste vanematele kogemusnõustamise teenust.
Teenus on mõeldud Tallinnas ja lähivaldades elavatele eesti- ja venekeelsetele puudega laste vanematele. Kogemusnõustamine on puuetega laste vanemate kohtumine sarnast olukorda kogenud vanemaga, kes on esimese emotsionaalse perioodi üle elanud ja omab selgemat pilti olukorrast, nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on ühine probleem või kogemus, jagavad oma teadmisi ja otsivad lahendusi. Kogemus ühendab ja loob kiire teineteisemõistmise ning tugineb vastastikusele austusele ja usaldusele. Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket, aidates parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste arenguks vajaliku keskkonna kujunemist.
Kogemusnõustaja on puudega lapse vanem, kes on valmis ära kuulama, küsimustele vastama, toeks olema ja teist erivajadusega lapse või  noore vanemat julgustama. Nõustaja ülesanne ei ole lahendada teise inimese probleeme, vaid pigem aidata inimesel ise lahendust leida. Kogemusnõustajad on läbinud nõustamiskoolituse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud vaikimiskohustusega. Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vajadusel võib kohtuda ka mitu korda. Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles. Teenus on puudega lapse vanemale tasuta. Nõustamine võib toimuda personaalse kohtumise teel, telefoni teel või läbi elektrooniliste kanalite (e-post, Skype, Facebook jne). Nõustamissoovi korral palutakse võtta ühendust teenuse koordinaatoriga e-posti aadressil: kogemus@tallinnakoda.ee või telefonil 55 672 585. Projekti „Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanemale“ rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 
Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, 10615 Tallinn Telefon: 656 4048 e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee