esmaspäev, 28. oktoober 2013

Male ja kabe lahtised võistlusedEESTI INVASPORDI LIIDU L A H T I S E D VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED
K I I R M A L E S J A K I I R K A B E S
AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 30. novembril 2013 Tallinnas, Endla 59 Tallinna Puuetega
Inimeste Tegevuskeskuse saalis.
2. Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kell 10.15-10.50.
3. Võistluste algus kell 11.00.
OSAVÕTJAD
1. Osaleda võivad liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimesed.
2. Nii male kui kabe võistkond on 3-liikmeline.
3. On lubatud moodustada segavõistkondi (erinevad puuded, erinevast soost).
4. Korraldajad võtavad vastu maksimaalselt 8 malevõistkonda ja 8 kabevõistkonda.
KORRALDUS JA JUHTIMINE
1. Võistlused viib läbi Tallinna Invaspordiühing.
2. Käesolevat juhendit lugeda koos EIL võistluste üldjuhendiga (ww.eil.ee/est/EILVOISTLUSTE-
ULDJUHEND)
3. Võistluste peakohtunik on Valjo Rattasep.
4. Võistluste osavõtumaks 2€/inimese kohta kanda üle Eesti Invaspordi Liidu kontole
221002100185 Swedbank hiljemalt 28.novembriks või maksta kohapeal sularahas.
Hilinenult ja kohapeal eelregistreerunule kehtib osavõtumaks 4€/inimene.
VÕISTLUSTE SÜSTEEM
1. Üks kiirmalemäng on 15+15 minutit.
2. Üks kiirkabemäng on 10+10 minutit.
3. Võistlussüsteem sõltub osavõtvate võistkondade arvust ning selgub peale
võistkondade eelregistreerumist.
4. Võistlussüsteem avaldatakse vähemalt 1 päev varem EIL kodulehel.
AUTASUSTAMINE
1. Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanud võistkonda autasustatakse EIL
meistrimedalite ja diplomiga.
EELREGISTREERIMINE
Kuni 25.novembrini ikka meie kaudu ja omaosalus samuti maksta meie kontole Tallinna Invaspordiühing, 221002100596 Swedbank, 2 eurot, 30.11 lahtine eesti mv males, kabes ja kindlasti oma nimi.

  EESTI INVASPORDI LIIDU B O W L I N G U MEISTRIVÕISTLUSED ÜKSIKMÄNGUS AEG JA KOHT Tallinna osavõistlus toimub laupäeval, 27.aprill 2...