Käsmu perelaagrisse registreerimine on alanud!

Edastame Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu kutse suvelaagrisse.
Traditsiooniline Käsmu  perelaager toimub 14.-16. juunil 2016 Lainela Puhkekülas. Kui mu rehkendus peab paika ja esimene laager Käsmus toimus 2006.aastal, siis sedakorda on juubeliaasta!

Meie tahame teie andmeid 24.mail kell 17.00!!!
Omaosalust maksta ühingu kontole EE212200221002100596 Swedbank, Tallinna Invaspordiühing, selgituseks laagri nimi, kuupäev ja oma nimed ka, omaosalust ootame 24.05.2016.

Laagri registreerimine on lõplik kui on makstud ÕIGEKS KUUPÄEVAKS OMAOSALUST JA MULLE ON SAADETUD ÕIGEKS KUUPÄEVAKS OMA ANDMED!!!!
Veebipõhise registreerimislehe palume täita ühingu esimehel või Käsmu tulijate grupijuhil! Tulijate arvuks ühingutest on arvestatud 15 inimest. Kuna elu on näidanud, et mõnest ühingust on tulijaid vähem, mõnest mitte ühtegi, siis pole hullu, kui registreerite ka need inimesed, kes ületavad 15 inimese piiri. Kui klõpsate allolevale lingile, siis täpsed juhised registreerimiseks leiate sealt. Palun ärge unustage lisada oma kontaktandmeid - tel, e-aadress, mida tõesti kasutate.
Üldkoosolekul leppisime kokku, et sel aastal diferentseerime osalustasu järgmiselt:
  5 €    eelkooliealised lapsed, st lapsed alla 7 eluaastat.
10 €    lapsed/noored vanuses 7-18 aastat ja alla 23-aastased puudega noored
20 €    täiskasvanud
          Registreerimine lõppeb 25. mail kell 24.00
Peale seda arvutab raamatupidaja omaosaluse kokku ja saadab teile selle kohta arve. Alles siis maksate.

Registreeri
SIIN
Tervitavad Auli ja Evely