Kutse üldkoosolekule 9.06.16 kl 17.00

Kutsume Teid 9.juunil kell 17.00 toimuvale Tallinna Invaspordiühingu üldkoosolekule, Endla 59, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse saali.

PÄEVAKORD:
1. Infotund teemal: Töövõimereform puudega inimestele – Eesti Töötukassa spetsialist.
2. 2015. majandusaasta aruanne – juhatuse liikmed, raamatupidaja.
3. Revisjonikomisjoni  arvamus, 2015 majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Põhikirja muudatused.
5. 2016 tegevused.
6. Jooksvad küsimused.
NB! Kui Teil tekib Töötukassale küsimusi, siis palume need saata e-postile ritasport@hot.ee hiljemalt 01.06.2016. Koosoleku kutse on edastatud e-posti aadressidele koos aruandega ja põhikirja muudatusettepanekutega.
 
Tallinna Invaspordiühingu juhatus