Esmaspäev, 5. detsember 2016

Märka vabatahtlikku 2016 - meie Rita

Tutvustus vabatahtlike väravast (LINK):

Rita Goruskina – Tallinna Invaspordiühing, Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Rita on hoidnud Tallinna Invaspordiühingut töös üle 20 aasta. Ka kõige keerulisematel aegadel on ta suutnud ühingu liikmetele organiseerida erinevaid võistlusi ja üritusi. Tänu eesti ja vene keele valdamisele ning mõlema keeleruumiga seotud kultuuriliste eripärade tundmisele, on ta saanud nõustada mõlemas keeles kõnelevaid inimesi. Samal põhjusel saavad ka vene keelt kõnelevad inimesed võtta täisväärtuslikult osa ühingu tööst. Rita on andnud märkimisväärse panuse vene keelt kõnelevate inimeste lõimimisele meie ühiskonda.
Kutse matkale Paljassaare poolsaarele ja Pikakari randa 14.08.22 kl 13.30

Tallinna Invaspordiühing  kutsub Sind Paljassaare looduskaitseala matkale 14.augustil 2022. Koguneme kell 13.30 Pikakari ranna parklas. Ürit...