Juhatuse koosolek toimub 13.09.17

Kutsume juhatuse liikmeid koosolekule, mis toimub 13.09 kell 16.30, Endla 59, ühingu ruumides.

Päevakord:
1. II poole aasta ühingu tegevus.
2. Liikmemaksud ja finants seis.
3. Uued liikmed.
4. Jooksvad küsimused.
Rita